MěsícLetošní začátek léta ozáří Měsíc v úplňku noc zajímavým a nevšedním jasem. Ve dvou nocích, v červnu a červenci, v době úplňku, se Měsíc bude nacházet velmi blízko u Země. V tom případě hovoříme o tzv. superúplňku. Letos to vychází na noc ze 14. na 15. června a ze 13. na 14. července. Budou to úplňkové noci a vzdálenost středů Země a Měsíce bude přibližně 357 000km.

Jen si zopakujeme, že Měsíc obíhá naši Zemi po eliptické dráze, která je navíc skloněna o cca 5 stupňů vůči oběhu Země kolem Slunce. Navíc se jeho dráha během roku stáčí. Průměrná vzdálenost Země a Měsíce je 384 401 km, myšleno vzdálenosti středů obou těles. Vlivem eliptické a skloněné dráhy našeho vesmírného souseda se pak může k Zemi Měsíc přiblížit na 356 400km, pak se nachází v tzv. přízemí (odborně „perigeum“) a nejvíce se může vzdálit až na vzdálenost 406 700km. Pak se nachází v odzemí (odborně „apogeum“) To ovšem platí jen pro současnou dobu. Jak už víme, Měsíc se od Země vzdaluje rychlostní cca 4cm za rok. A tak v daleké budoucnosti budou intervaly vzdálenosti měsíční dráhy jiné. Také jsou výše popsané skutečnosti odpovědné za to, že největší připlížení obou těles je každý rok jiné a v jinou dobu. 

Jak to se vzdálenostmi bude letos v roce 2022? Obě největší přiblížení nastávají nyní po sobě, po dvou po sobě jdoucích úplňcích, v červnu a červenci. V úterý 14. června nastane úplněk už ve dne ve 13:53 SELČ (SELČ = středoevropský letní čas) a v nadcházející noci ze 14. na 15. června přesně ve 1:23 SELČ se bude Měsíc nacházet 357433 km od Země. Ve středu 13. července se naopak bude Měsíc nejblíže Zemi nacházet už ve dne v 11:09 SELČ ve vzdálenosti ještě o něco menší, 357 263 km. Úplněk pak nastane ve 20:38 SELČ. V obou nocích pak Měsíc vychází kolem 21:30 a už při východu, kdy bude silueta Měsíce lemována pozemskými objekty, jako např. domy či stromy bude nápadně velká a jasná. Je zajímavé vědět, že velikost měsíčního kotouče na obloze v době superúplňku a tedy v přízemí, může být až o 14% větší a až o 30% jasnější, než v době, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň v odzemí. 

Pokud se Vám tedy bude zdát, že v červnu a červenci svítí Měsíc v úplňku „nějak víc, než obvykle“ a že je „nějak větší než obvykle“, nebude to jen Váš subjektivní pocit, ale opravdový a měřitelný fakt. Astrofotografové pak mohou jednotlivé úplňky v roce i fotografovat a vzájemně porovnat.Pro úplnost dodejme, že nejdále bude Měsíc od Země také nyní 29. června v 8:10 SELČ, kdy bude daleko propastných 406 580km. Letošní rozdíl mezi největším přiblížením a oddálením dvou středů kosmických těles bude 49 317km, což je více než obvod Země po rovníku! Nezdá se to . . .