ČD v naší GalaxiiPřed několika dny byl na speciální vědecké konferenci prezentován vůbec první snímek černé díry v centru naší Galaxie. Snímek vytvořili odborníci celosvětového vědeckého týmu ‚Event Horizon Telescope Collaboration‘ na základě dat pořízených globální sítí radioteleskopů sdružených pod hlavičkou EHT.

Vědci už delší dobu pozorují pohyb hvězd v centru naší Galaxie, který se nachází na pozemské obloze v souhvězdí Střelce. Jen si připomeňme, že naše Galaxie je takový hvězdný ostrov ve tvaru zploštělého disku s centrální výdutí. Rozměr Galaxie je 100 000 světelných let a tloušťka disku je cca 1000 světelných let. Obsahuje až 300 miliard hvězd. Naše planeta Země se nachází cca 27 000 světelných let od centra naší Galaxie, kde se předpokládá masivní černá díra, na základě pozorování pohybu hvězd v těsném okolí černé díry. Musíme si uvědomit, že černou díru nelze spatřit, je to tak kompaktní objekt, který kolem sebe křiví čas a prostor takovým způsobem, že z něj nemůže uniknout ani světlo. Co ale můžeme pozorovat je chování hmoty v jejím okolí. Z těchto pozorování pak lze vypočítat hmotnost „neviditelného“ objektu a učinit závěr . . . laicky řečeno, že když to má tak obrovskou hmotnost a není to vidět, musí to být černá díra. Předpokládá se, že v centru takřka všech galaxií sídlí podobná černá díra.

Před třemi lety v dubnu 2019 byl zveřejněn první obrázek černé díry v galaxii M87, která je od Země 54 milionu světelných let daleko. A je to galaxie s obrovskou černou dírou, zatím největší, co ve vesmíru známe. Tento snímek byl ovšem přelomový, bylo to poprvé, co jsme mohli spatřit okolí černé díru v takové úžasném rozlišení.

Nyní se astronomové zaměřili na centrum naší Galaxie, kde je černá díra asi 1000 x menší ale zase je velmi blízko. Ovšem pořízení obrázku bylo více technicky složitější. Naše černá díra je sice blíž, ale je menší a velmi rychle se otáčí! V galaxii M87 se černá díra otáčí řádově týdny, ale v naší Galaxii jsou to minuty. Vytvořit ostrý snímek pak vyžadovalo spolupráci 300 vědců z 80 institucí, kteří za pomoci superpočítačů dokázali složit různé typy obrázků z různých dalekohledů. Ale povedlo se.

srovnání čd M87 a čd v GNyní máme překvapivě podobné obrázky černých děr, přesněji řečeno, okolí černých děr, které ukazují rozložení zářícího plynu, který ovšem odhaluje neklamné známky přítomnosti černé díry – temnou centrální oblast označovanou jako stín černé díry. Záběr zachycuje paprsky světla zakřivené v silném gravitačním poli černé díry, která je 4milionkrát hmotnější než Slunce. Vědecká komunita byla překvapena, jak tento snímek velmi dobře souhlasí s předpovědí Einsteinovy obecné teorie relativity. Vědci jsou především nadšeni z toho, že konečně mají k dispozici snímky dvou černých děr zcela rozdílných hmotností, což přináší příležitost pochopit, v čem jsou srovnatelné a v čem rozdílné.

Na přiloženém obrázku, který uveřejnila Evropská jižní observatoř, tak můžete vidět okolí černé díry v naší Galaxii s centrálním temným stínem černé díry. Je to sice snímek zachycující vzhled okolí černé díry před 27 000 lety, ale i tak je zajímavý. Ve vesmíru je tento časový interval vlastně okamžik.