Seskupení VenušeCelý květen bude večerní obloze vládnout planeta Venuše. Září jako nejjasnější objekt na obloze a proto ji naleznete velice snadno, každý večer na západní obloze a zapadá až kolem 23. hodiny.

Planeta Venuše je taková sestra Země, má podobnou velikost a hmotnost. Ale vlivem trvale silných mraků, které obsahují i kyselinu sírovou a vlivem silného skleníkového efektu, panují na jejím povrchu opravdu pekelné podmínky – až 480 st. Celsia. Venuše obíhá kolem naší centrální hvězdy ve vzdálenosti 108 mil. Km a jeden oběh Slunce trvá 225 dní. Planeta má ale retrográdní rotaci, jako jediná z planet Sluneční soustavy se otáčí molem své osy v opačném směru, než v jaké obíhá kolem Slunce. Proč tomu tak je, je tak trochu záhadou. Patrně je to pozůstatek dávné srážky Venuše s cizím kosmickým tělesem. Další zajímavost je délka jednoho dne, tzn. doba jedné otočky kolem vlastní osy, trvá 243 pozemských dnů. A tak můžeme říci, že jeden den na Venuši je delší než její rok!

Planetu můžeme Venuši spatřit na západní obloze jako první objekt noční oblohy po západu Slunce – proto jí lidé říkají Večernice. O několik měsíce později je na východní obloze stejná planeta viditelná jako poslední svítící objekt noci – Jitřenka. Večernice a Jitřenka jsou tedy jeden kosmický objekt.

Celý kalendářní měsíc květen můžeme planetu Venuši pozorovat jako Večernici již na soumrakové obloze. A až se obloha setmí, bude nad západním obzorem jasně viditelná a nemůžete si ji splést s jinou hvězdou.

Navíc se 23. května uskuteční seskupení několika jasných nebeských objektů. Vedle Venuše se na malém kousku oblohy daný večer objeví malýn srpek Měsíce, kousek vlevo pak planeta Mars, jako načervenalá hvězdička a dvojice jasných hvězd souhvězdí Blíženců, Castor a Pollux.

GeminiPodle antických bájí se jedná o dvojčata, která ovšem mají (v bájích je všechno možné) stejnou matku a různé otce. Jsou to tedy nevlastní bratři. Právě proto byl Castor smrtelný a Pollux naopak nesmrtelný. Oba jsou však odvážní, stateční a bojovali proti nepřátelům bok po boku. Z astronomického pohledu jsou to zcela odlišné světy. Zatímco Castor se nachází 52 světelných let daleko a jeho soustavu tvoří až 6 hvězd, které jsou gravitačně svázané, tak Pollux je „jen“ 34 světelných let daleko a má prokázaný planetární systém. Obíhá kolem něho exoplaneta srovnatelná s naším Jupiterem. Ale patrně těch planet bude u této hvězdy víc.