Merkur dráhaTrochu záhadná, nejmenší planeta naší Sluneční soustavy, Merkur začíná kralovat večerní obloze. Podmínky pro její pozorování pouhým okem, se nevyskytují tak často, průměrně dvakrát do roka a nyní, na přelomu dubna a května, se planeta úhlově nejvíce vzdálí od Slunce a my ji budeme moci spatřit pouhým okem. Dokonce se traduje, že Mikuláš Koperník, autor heliocentrického systému, litoval těsně před svou smrtí, že tuto planetu nikdy neviděl.

29.dubna se Merkur dostane do tzv. východní elongace, bude se nacházet východně od Slunce a nastane krátké, několikadenní období jeho pozorovatelnosti. Bude možné ho spatřit několik dní krátce po západu Slunce kolem 21. hodiny velmi nízko nad severozápadním obzorem v souhvězdí Býka. Ve stejné výšce, mírně vlevo bude zářit i jasná hvězda Aldebaran. Je možné, že tedy uvidíte hned dva jasné body, ale Merkur bude ten jasný bod vpravo. Hned vedle planety je možno nalézt i známou otevřenou hvězdokupu Plejády, někdy také nazývané Sedm sester. O tomto krásném seskupení hvězd se vypráví ve všech starověkých mytologiích. U nás je známe především z mytologie řecké.

Velmi fotogenická situace nastane 2. května, kdy seskupení planety Merkur, dvou hvězdokup, Hyád a Plejád, navštíví i velmi mladý Měsíc. Ten bude starý jen 1,8 dne. Většinou si ten velmi tenký srpek Měsíce nevšimneme, ale nyní máme příležitost ho vidět v tomto výjimečném seskupení. Krása obou otevřených hvězdokup, mladého Měsíce a planety nejlépe vynikne i v malém triedru. A určitě bude tato konjunkce, neboli seskupení nebeských objektů, zajímavé i pro nadšené fotografy.