PF2019Rok 2019 nám nachystal na začátek hned jednu důležitou astronomickou událost. V tomto roce, kdy si v létě připomeneme kulaté výročí přistání prvních lidí na Měsíci, kdy se před 50-ti lety poprvé člověk procházel po jiném kosmickém tělese, se očekává několik důležitých astronomických milníků. Jeden z nejdůležitějších nás čeká už za několik dní 1. ledna.

V tu dobu sonda New Horizons proletí v bezprostřední blízkosti kolem objektu z Kuiperova pásu s provizorním názvem Ultima Thule. Budeme tak moci spatřit zatím nejvzdálenější těleso naší Sluneční soustavy.