betlem star

[„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Matouš 2,2]
Blíží se vánoční čas a k duchu těchto svátků patří legendy a příběhy. A kdo by neslyšel o Betlémské hvězdě. Je to příběh, který dodnes vyvolává zásadní otázku a odpověď na ni není jednoduchá. Byla Betlémská hvězda reálný astronomický jev? Byla to supernova, kometa, jasný meteor nebo jasná planeta? Vše se navíc zamotává i s nejasností, určení přesného data narození Krista.

orbita zeme 2

Země nejblíže Slunci. 

2.1. 2021 v 15 hod. SEČ, vzdálenost 147 093 159 km.

Začátkem každého kalendářního roku nastává astronomický jev, který sice není viditelný, málokdo o něm ví, ale je velmi důležitý. Země se na své dráze kolem Slunce ocitá nejblíže Slunci. Jak je to možné, když je u nás v tu dobu zima? Nemělo by být teplo? A navíc, datum, kdy je planeta Země nejblíže Slunci je každý rok jiné. Ovšem platí, že se tak stane vždy mezi 2. a 6. lednem. Proč tomu tak je?

perseverance a ingenuity

První opravdu velká událost kosmonautického roku 2021 se rychle blíží. Americká sonda Perseverance (překlad „Vytrvalost“) s létajícím modulem Ingenuity (překlad důvtip, vynalézavost) již překonala velkou část z celkové vzdálenosti 471 mil. kilometrů a ke svému cíli se řítí rychlostí 2,5 km/s. Už za pár dní se přiblíží k planetě Mars a zahájí přistávací sekvenci. A bude to opravdu sedm krušných minut, kdy bude muset modul překonat řadu překážek, vysoké teploty a hlavně provést historicky první autonomně řízený sestup k povrchu Marsu. Přistání se tedy bude dít bez zásahu člověka.

Navíc Sonda nebude u Marsu sama. Loňské starotovací okno využily i další dva státy.  

uae

Loňské startovací okno k planetě Mars využily i dva další státy, které vyslaly své  sondy k Rudé planetě. Jedná se o Spojené arabské emiráty, se sondou s názvem Al Amal, angl. Hope /Naděje/ a také Čína, která vypustila sondu Tianwen-1 / Pátrání po nebeské pravdě/. Více ve článku na serveru České astronomické společnosti.

pia14313

Na noční obloze je nyní velmi pěkně pozorovatelná planetka Vesta. Planetka se nyní nachází v tzv. astronomické opozici, což není její politické zařazení, ale tímto termínem se v astronomii nazývá seskupení těles na jedné přímce s pozorovatelem uprostřed. U planet a planetek hovoříme o opozici, pokud je planeta vzhledem k pozorovateli na opačné straně než Slunce.