Jak jsou nutné podmínky pro vznik tohoto jevu? Určitou shodou náhod, je Měsíc přibližně 400 x menší jak Slunce, ale zároveň je 400 x blíže. Obě tělesa pak mají na pozemské obloze téměř stejnou velikost 0,5 stupňů. Měsíc pak může Slunce zcela zakrýt. Sluneční zatmění nastane, pokud se tři tělesa, Slunce, Měsíc a Země ocitnou v prostoru na jedné přímce. Rovina dráhy  Měsíce kolem Země je ovšem v prostoru oproti rovině dráhy Země kolem Slunce skloněná cca 5 stupňů. To je také důvod, proč sluneční zatmění nenastává každý kalendářní měsíc, když je Měsíc ve fázi novu. Většinou stín Měsíce Zemi mine. Ovšem dráha Měsíce se stáčí a tak několikrát do roka je splněna podmínka pro zatmění, tedy podmínka, kdy se Měsíc dostane přesně mezi Zemi a Slunce. Pak Měsíc vrhá stín na planetu Zemi a ten po ní uhání rychlostí až 400 km/hodinu. Šířka měsíčního stínu je ovšem malá, v průměru 180 km. Pouze v tomto úzkém pásu je možno pozorovat zatmění úplné

Letos bude situace trochu zvláštní, Měsíc bude v době zatmění na své výstředné dráze dál od Země, bude tím pádem úhlově menší a Slunce nezakryje po celé ploše. Nastane nezvyklé, tzv. prstencové zatmění Slunce. 

zatmeni2Toto bude ovšem pozorovatelné pouze v úzkém pásu na Zemi, kde se velkou rychlostí pohybuje měsíční stín. Na velké ploše mimo tento pás je pak zatmění pozorovatelné jako částečné a zákryt Slunce je tím větší, čím blíže se pozorovatel nachází k pásu úplného či prstencového zatmění. 

Ve čtvrtek 10. června bude pás prstencového zatmění procházet severní Kanadou, Gronskem, projde na severním pólem a končit bude nad severovýchodní částí Sibiře. Zde uvidí pozorovatelé nezvyklé prstencové zatmění. Částečné zatmění pak uvidí astronomové ze severní části Atlantského oceánu, z velké části  severní a střední  Evropy a ze severní poloviny Asijského kontinentu.

V České republice nastane zatmění Slunce po dlouhých šesti letech. A nyní máme další možnost. Naší drobnou nevýhodou je, že Měsíc zakryje Slunce nad územím Čech a Moravy jen z malé části, zakryto bude jen asi 0,17 průměru slunečního kotouče, ale i tak  bychom si neměli nechat ujít. 

134528Ve Znojmě se začne Měsíc zakrývat Slunce v 11:49, maximální fáze proběhne ve 12:40 a konec jevu nastane ve 13:31. A jelikož je Znojmo v jižní polovině našeho území, zakryto bude jen 0,13 průměru Slunce tzn. asi 5,5% plochy Slunce.  Všechny časové údaje jsou ve středoevropském letním čase. Další částečné zatmění budeme moci sledovat 25.10. 2022.

Jak zatmění pozorovat? Stručně řečeno, velmi opatrně. Při neodborném pozorování dalekohledem hrozí poškození zraku. Říká se, že nezkušený pozorovatel může sledovat Slunce dalekohledem pouze dvakrát . . .  jednou pravým a jednou levým okem. Pokud  budete sledovat zatmění dalekohledem, musí být tento opatřen speciálním astronomickým filtrem. Toto prosím nepodceňujte. A i pro pozorování pouhým okem je nutné použít ochranné prostředky. Nestačí obyčejné sluneční brýle, ideální jsou speciální brýle se speciálním slunečním filtrem, nebo lze hledět na Slunce přes náhradní skleněné filtry (č. 13 a výše) do svářečské kukly. V nouzi je možno použít i silně začouzené sklo od obyčejné svíčky, ale to opravdu jen pro pozorování okem, v žádném případě ne přes dalekohled!

V každém případě bude zatmění možno sledovat i přes internet, kde poběží mnoho přenosů, ať už z českých hvězdáren, nebo ze světa. Takže pokud bude zataženo, lze pozorovat zatmění na monitoru počítače, v tabletu nebo v chytrém telefonu. Přejeme intenzivně čistou oblohu.

 

 

 

 

 

 

 

V červnu nás čeká jeden z vrcholů letošní astronomické sezony. Nad našim územím nastane částečné zatmění Slunce.