mapa kometaNa začátku tohoto roku si astronomové rozbalují dodatečný vánoční dárek. Na nebi se objevila kometa, která má všechny předpoklady stát se po dlouhé době jasnou kometou, kterou bude možno pozorovat pouhým okem, bez dalekohledu. Jak ovšem říká jedno neoficiální astronomické přísloví „Komety jsou jako kočky, mají ohon a dělají si co chtějí.“ Jakákoliv předpověď vývoje jasnosti komet je zcela dle výše uvedeného sloganu. Takže uvidíme.

Komety jsou velmi zajímavá tělesa. Jsou tvořeny slepencem především ze suchého ledu, tuhého oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, dalších zmrzlých plynů a prachu. Název pochází z řeckého slova "cometes" (tj. dlouhovlasý). V české obrozenecké literatuře byl nejčastěji používán název "vlasatice". Jsou veliké několik desítek kilometrů. Pohybují se po různých eliptických drahách naší Sluneční soustavou a výrazně mění svůj vzhled a chování v době, kdy se přiblíží ke Slunci. To se pak dějí věci. Jakmile se jádro dostane blízko k naší hvězdě, zamrzlé plyny začnou sublimovat a uvolňovat prachová zrnka, vytváří se hlava komety – koma a především dlouhý ohon, neboli chvost. Komety takto fakticky ztrácejí hmotu, např. Halleyova kometa ztrácí v okolí přísluní za sekundu asi 5 tun prachu a 15 tun plynu, za celý oblet kolem Slunce pak asi 0,5 % celkové hmotnosti.

Na nočním nebi se ovšem v případě jasných komet odehraje nádherné divadlo. Osobně si vzpomínám na svá pozorování dvou velmi jasných komet v letech 1996 a 1997. Jednalo se po velmi dlouhé době o jasné komety na nočním nebi pozorovatelné bez dalekohledů. V roce 1996 to byla kometa C/1996 B2 Hyakutake. Byla objevena 31. ledna 1996 a už 25. března téhož roku prošla velmi blízko Země asi 15 mil. kilometrů . Její ohon se promítal téměř přes třetinu oblohy!! A hned následující rok, také v březnu, se objevila tentokráte očekávaná kometa C/1995 O1 Hale-Bopp. A také tato kometa se předvedla v celé své kráse. Dokonce měla dobře viditelný dvojitý ohon.

To byly ovšem doba, kdy komety objevovali astronomové hledící do dalekohledů. Dnes je situace jiná. Robotické přehlídky oblohy, kterých je opravdu hodně a už nejen na Zemi ale i ve vesmíru neustále skenují oblohu, a tak se objevy komet staly výlučně záležitostí automatických zpracování ohromného množství digitálních dat. Jak se ta doba změnila za 30 let.

A právě jeden pozorovací robot objevil 3. března 2022 kometu s označením C/2022 E3 (ZTF). Jedná se o automatické skenování severní oblohy pomocí dalekohledu o průměru 122 cm na hvězdárně Mt. Palomar v Kalifornii v USA s názvem Zwicky Transient Facility (ZTF). Tento automat prohlédne celou severní oblohu za 3 dny. Vyprodukuje ohromné množství dat! A specializuje se na objekty, které mění jasnost. A tak se objevila i nyní očekávaná kometa C/2022 E3 (ZTF).

Ohledně označení komet . . . C znamená dlouhoperiodickou kometu, za lomítkem následuje rok objevu a pak dva znaky, písmeno a číslo. Písmeno značí kalendářní měsíc objevu a číslo pak, kolikátá kometa byla v dané části měsíce objevena. Písmena A, B jsou leden, C, D únor a B znamená první polovina měsíce března. Takže současná kometa byla objevená jako druhá v první polovině března roku 2022 a je to dlouhoperiodická kometa. Nakonec se za tímto názvem komety uvádělo jméno astronoma, který kometu objevil (např. Hyakutake, Hale nebo Boop,), dnes jsou tam už zkratky, charakterizující robotickou přehlídku, v našem případě ZTF.

c2022E3 ZTF Bartlett800A co nás čeká nyní? Rozhodně to nebude tak jasná kometa, jako dvě jasné komety v letech 1966 a 1997. Ale mohla by být, mimo světlé oblohy měst, viditelná i bez dalekohledu. Ve městech bude patrně nutné si vzít malý triedr, nebo malý dalekohled. A kam se podívat? Kometa bude pozorovatelná večer, nejlépe kolem 20 hodiny nad severním obzorem, kdy se bude nacházet v souhvězdí Malého Medvěda. Každý následující den se mírně posune směrem na východ, jak ukazuje přiložená mapka. A také se bude postupně posouvat výš na obloze, projde postupně souhvězdím Žirafy, Vozky, 10. února bude u komety planeta Mars a 15.února projde kometa zdánlivě kolem hvězdokupy Hyády a jasné hvězdy v souhvězdí Býka, Aldebaranu.

Nejjasnější bude na přelomu ledna a února. Ale znáte to . . . „Komety jsou jako kočky . . .“ takže uvidíme, jak se nám vlasatice předvede.

Kometa má oběžnou dobu kolem Slunce asi 47 500let. Kolem Slunce se mihla 12. ledna 2023 ve vzdálenosti 166,3 mil. kilometrů a nejblíže bude Zemi 1. února 2023, kdy se k naší planetě přiblíží na vzdálenost 42,5 milionů kilometrů, v tuto dobu bude patrně také nejvíce jasná. Kometa to má ale spočítané. Vlivem gravitačního působení velkých planet, dráha komety změní na hyperbolu a navždy opustí Sluneční soustavu. Máme tedy poslední šanci ji pozorovat.

Ve Znojmě se nám pro pozorování severního obzoru osvědčilo místo na severním okraji obce Kuchařovice na prostranství u meteorologické stanice, u turistické trasy na Deblínek. Tam byste patrně mohli při jasné obloze narazit na nadšence z naší společnosti. O přesném termínu a místě pozorování se pak aktuálně můžete dočíst na našich stránkách (www.znas.cz) a rádi Vás pod noční oblohou u dalekohledu přivítáme a společně se na kometu C/2022 E3 (ZTF) podíváme, ať už okem, nebo dalekohledy.